10 lat SPA

Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

W Toruniu w dniach 09 – 11 czerwca 2022 roku odbyło się Letnie Spotkanie Artylerzystów. W jego programie zostały zrealizowane miedzy innymi:

– W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia została zaprezentowana wystawa przygotowana przez nasz Oddział SPA w Głogowie „Kolekcja odznak, oznak i artefaktów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego” ze zbiorów ppłk w st. spocz. Marka Donaja.

– Pokaz najnowszego sprzętu artyleryjskiego Wojska Polskiego.

– Wystawa „Szkolnictwo artyleryjskie w Polsce 1922 – 2022”

– Konferencja popularnonaukowa nt. „Toruń kuźnią kadr artyleryjskich w latach 1922 – 2022” przygotowaną przez Zarząd Główny SPA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, CSAiU w Toruniu.

Odbyła się Uroczysta Gala z okazji Jubileuszu X lecia powstania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w trakcie, której dokonano podsumowania dotychczasowej działalności i wręczono okolicznościowe Medale X lecia SPA.

W drugi dniu uczestnicy uczestniczyli w zwiedzaniu Muzeum Twierdzy Toruń i Muzeum Historii Miasta Torunia.

W trakcie Letniego Spotkania odbyło się również Walne Zwyczajne Zebranie Delegatów podsumowujące działalność w latach 2020 – 2021.

W Letnim Spotkaniu Artylerzystów nasz Oddział SPA reprezentowali delegaci: Wojciech Supko, Zbigniew Mazurek, Marek Donaj i Włodzimierz Chojnacki.