O nas


Członkami Oddziału są żołnierze, którzy w latach 1951 – 2001 pełnili służbę w Głogowie w jednostkach artyleryjskich.

„Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów jest organizacją środowiskową zrzeszającą rakietowców i artylerzystów, żołnierzy i pracowników wojska Wojsk Rakietowych i Artylerii, służących (pracujących) w formacjach Wojska Polskiego, sojuszniczych armiach państw koalicji antyhitlerowskiej i podziemnych organizacjach ruchu oporu, w strukturach organizacyjnych paktu NATO i UE, a także członków ich rodzin.”  – statut

Oddział w Głogowie powstał 4 kwietnia 2013 r. W tym dniu odbyło się zebranie założycielskie Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Deklaracje członkowskie złożyło 34 byłych żołnierzy pełniących służbę zawodową w jednostkach WRiA mieszkających w Głogowie, emerytów i żołnierzy w służbie czynnej. Założyciele powołali Oddział SPA i wybrali władze. Oddział został zarejestrowany przez Zarząd Główny stowarzyszenia.

Protokół z założenia Oddziału PSA w Głogowie…

Dokumenty organizacyjne

Deklaracja członka SPA…

Deklaracja członka wspierającego…


Program działania na 2020 rok…

Sprawozdanie z działalności w 2019 roku…


Program działania na 2021 r.