5 BAA

5 Brygada Artylerii Armat swój powojenny rodowód wywodzi z jednostek artyleryjskich ŚOW stacjonujących od 1951 roku w Głogowie. Rozkazem MON 0045/Org z 17.05.1951 r. sformowano 112 pac nadając mu numer JW 5575, który kolejno przejmowały 31 BAA, 5 Pomorska BAA, 5 BAA.

1 sierpnia 1951 roku do Głogowa przybyła grupa organizacyjna, którą dowodził dowódca pułku ppłk Henryk Poźlewicz. Przejęto bardzo zniszczony kompleks dawnych koszar im. Hinderburga, które należało w szybko dostosować do przyjęcia żołnierzy zsw. Pierwsi poborowi zostali wcieleni 10.11.1951 roku, a już w marcu 1952 roku pułk osiągnął gotowość bojową (dwa dywizjony 152 mm z ciągnikami S-80).

Od 4.09.1956 r. w wyniku reorganizacji Sił Zbrojnych utworzono Dowództwo 10 Dywizji Artylerii Armat. W skład dywizji wszedł m.in. 112 pac przeformowany na 31 BAA. W Głogowie utworzono garnizon, którego dowódcą został płk Józef Petruk. Lata następne to pomyślna realizacja zadań szkoleniowo – wychowawczych, a wielokrotne ćwiczenie w warunkach poligonowych potwierdzały wysoką zdolność bojową brygady.

30.09. 1967 roku rozkazem ministra obrony narodowej w sprawie zmian w nazewnictwie i kultywowania tradycji bojowych przez jednostki Wojska Polskiego 31 BAA przejęła dziedzictwo tradycji, historyczną nazwę i numerację 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej przyjmując nazwę 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Armat.
Siłę ogniową brygady stanowiły trzy dywizjony 152 mm hba i jeden dywizjon 122 mm armat.  Od jesieni 1978 roku w powiększono brygadę o nowy dywizjon artylerii rakietowej, a od 1969 do 1985 o dywizjon rozpoznania artyleryjskiego – były 29 dra, który od 1969 roku stacjonował w Głogowie). W 1985 roku w 5 PBAA utworzono dywizjon wielkiej mocy wyposażony  203 mm samobieżne armaty 2S7.

W 1995 roku decyzją ministra obrony narodowej dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów żołnierzy formacji artylerii ciężkiej Wojska Polskiego 5 Brygada Artylerii Armat przejęła dziedzictwo by z honorem kontynuować  tradycje:

  • 5 kompanii pozycyjnej artylerii pieszej z 1931 r.,
  • 5 pułku artylerii ciężkiej 1918 – 1939 r.,
  • 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej 1943 – 1945 r.

8 maja 1995 roku brygada otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo i zakłady pracy Głogowa. Poprzedni sztandar został przekazany do Muzeum Wojska Polskiego. Pod koniec listopada 2001 5 PBAA rozformowano, jej tradycje przejął 3 dar 23 BAA w Bolesławcu.

W czasie wieloletniej pokojowej służby brygada wychowała kilka pokoleń artylerzystów. W jednostce odbywało służbę na różnych etapach swojej zawodowej kariery wielu oficerów, którzy zajmowali lub zajmują kierownicze stanowiska w Wojsku Polskim. [1]

[1] Szczurowski M., Mazurek Z., 5 Brygada Artylerii, Agencja Wydawnicza „Egros”

sztandar1              sztandar2

garnizon

Więcej o 5 Brygadzie Artylerii Armat