Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału

W dniu 24.03.2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału. Na podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres działalności w mijającej kadencji.

Zarząd Oddziału wyróżnił za duże zaangażowanie w działalność i godne reprezentowanie go na zewnątrz kol. kol. Marka Donaja, Jerzego Wiśniewskiego i Jerzego Szalę.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze dokonało wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału na kolejną kadencję:

1. ppłk w st. spocz. Wojciech Supko – prezes
2. ppłk w st. spocz. Zbigniew Mazurek – I wiceprezes
3. płk w st. spocz...

Czytaj więcej...
10 lat SPA

Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

W Toruniu w dniach 09 – 11 czerwca 2022 roku odbyło się Letnie Spotkanie Artylerzystów. W jego programie zostały zrealizowane miedzy innymi:

– W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia została zaprezentowana wystawa przygotowana przez nasz Oddział SPA w Głogowie „Kolekcja odznak, oznak i artefaktów Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojska Polskiego” ze zbiorów ppłk w st. spocz. Marka Donaja.

– Pokaz najnowszego sprzętu artyleryjskiego Wojska Polskiego.

– Wystawa „Szkolnictwo artyleryjskie w Polsce 1922 – 2022”

– Konferencja popularnonaukowa nt. „Toruń kuźnią kadr artyleryjskich w latach 1922 – 2022” przygotowaną przez Zarząd Główny SPA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, CSAiU w Toruniu.

Odbyła się Uroczysta Gala z okazj...

Czytaj więcej...

Zebranie sprawozdawcze  SPA Oddział Głogów

Plansza powitalna

W dniu 09.04.2022 roku w Klubie Batalionowym odbyło się zabranie sprawozdawcze Stowarzyszenia polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie. Ze względu na okres pandemii koronowirusa COVID – 19 Zarząd Oddziału przedstawił  sprawozdanie za okres działalności w  2020 i 2021 roku. Na wniosek Komisji Rewizyjnej i przedstawieniu jej sprawozdania członkowie stowarzyszenia w głosowaniu jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za ten dwuletni okres działalności. Zebranie zatwierdziło „Plan działalności na 2022 rok”.

W związku z rezygnacją z działalności w Stowarzyszeniu Polskich Artylerzystów przez prezesa Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk w st. spocz. Andrzeja Truszkowskiego nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 

Do zakończenia kaden...

Czytaj więcej...