Święto Wojska Polskiego 2022

W okazji Święta Wojska Polskiego pod pomnikami na terenie miasta Głogowa oddano hołd żołnierzom.

14 sierpnia 2022 w przeddzień Święta Wojska Polskiego, w asyście warty honorowej żołnierzy z głogowskiego garnizonu WP, pod pomnikami na terenie miasta: Pomnikiem Żołnierzy Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku Słowiańskim, przy Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu przy ul. Legnickiej, Obelisku Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu przy ul. Świerkowej, Pomniku Artylerzysty w 4 Batalionie Inżynieryjnym oraz przy Pomniku Głogowskich Saperów złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów.

W uroczystościach brały udział delegacje związków i stowarzyszeń kombatanckich oraz żołnierzy rezerwy: Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenia Saperów Polskich, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP i Związku Inwalidów Wojennych. Stowarzyszenie Artylerzystów Polskich reprezentował: ppłk rez. Wojciech Supko.

15 sierpnia z udziałem wojskowej asysty kompanii honorowej odbyły się uroczystości XVI edycji Święta Folkloru i Tradycji Powiatu Głogowskiego i Święta Wojska Polskiego „W cieniu Kolegiaty”