Ważne. Kadencja przedłużona

Uchwała nr 02/2021

 Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w związku ze zbliżającymi się terminami zebrań sprawozdawczo-wyborczych w Oddziałach Terenowych rozpatrywał możliwości organizacji zebrań sprawozdawczo-wyborczych oddziałów terenowych biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiczną w kraju.

W dniu 20 marca 2020 roku na terenie całego kraju został wprowadzony stan epidemii.  Z wprowadzeniem tego stanu są związane określone ograniczenia i zakazy wprowadzone rozporządzeniami Rady Ministrów. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 roku obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych z udziałem więcej niż 5 osób. W wyniku obowiązywania tego rozporządzenia nie jest możliwe odbywanie zebrań Oddziałów Terenowych, czy to sprawozdawczych, czy też sprawozdawczo-wyborczych. Jednocześnie zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jest możliwe przedłużenie kadencji Zarządów Oddziałów Terenowych.  Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów na posiedzeniu korespondencyjnym w dniu 15 lutego 2021 roku podjął decyzję o przedłużeniu kadencji Zarządów Oddziałów Terenowych, których termin zebrań sprawozdawczo-wyborczych przypada na okres obowiązywania stanu epidemii. Przedłużenie obowiązuje do czasu zniesienia obostrzeń i możliwości organizacji zgromadzeń, spotkań i zebrań, nie później niż 3 miesiące po zniesieniu ograniczeń.

Prezes Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

                                                                    płk w st. spocz. Roman Kłosiński