WZNAWIAMY DZIAŁALNOŚĆ

Szanowni Koledzy

Zarząd oddziału postanowił zorganizować w dniu 18 września br. rodzinny piknik strzelecki. Spotkanie planowane jest na strzelnicy w Serbach w rejonie byłych brygadowych składów amunicji. Organizacja zawodów, konkurencje, kwalifikowanie zawodników, odpłatność nie będą odbiegały od imprez organizowanych w latach poprzednich na strzelnicy w Górze. Planowany jest także pokaz militariów (egzemplarze uzbrojenia , pojazdy itp.) oraz poczęstunek. Prosimy kolegów o śledzenie naszej strony internetowej i poczty elektronicznej gdzie na początku września podane zostaną dokładne dane dotyczące przyjmowania zgłoszeń i uszczegółowienie ustaleń organizacyjnych. Podejmując ostateczną decyzję będziemy kierować się troską o zdrowie uczestników oraz uwzględnimy bieżącą sytuację epidemiczna.

Kierując się tymi samymi kryteriami planujemy w grudniu organizować obchody święta Wojsk Rakietowych i Artylerii i naszej Patronki św. Barbary. W pierwszym kwartale 2022 roku zamierzamy przeprowadzić Zwyczajne Walne Zebranie Członków oddziału (ZWZ). Sprawozdaniu podlegał będzie okres 2020 i bieżącego roku – czas w którym praktycznie całkowicie ograniczona została działalność organizacyjna natomiast pozostałe decyzje ZWZ podejmie zgodnie ze statutowymi uprawnieniami.