Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału

W dniu 24.03.2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału. Na podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres działalności w mijającej kadencji.

Zarząd Oddziału wyróżnił za duże zaangażowanie w działalność i godne reprezentowanie go na zewnątrz kol. kol. Marka Donaja, Jerzego Wiśniewskiego i Jerzego Szalę.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze dokonało wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału na kolejną kadencję:

1. ppłk w st. spocz. Wojciech Supko – prezes
2. ppłk w st. spocz. Zbigniew Mazurek – I wiceprezes
3. płk w st. spocz. Bernard Nowak – II wiceprezes
4. sierż rez. Emil Pietrzak – sekretarz
5. chor. sztab. rez. Jerzy Szala – skarbnik

Komisja Rewizyjna:

1. mjr w st. spocz. Włodzimierz Chojnacki – przewodniczacy
2. mjr w st. spocz. Mirosław Jurkiewicz – wiceprzewodniczący
3. mł. chor. rez. Andrzej Zawadzki – sekretarzWyróżnieni koledzy