5 lat Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

30.11 – 01.12.2017 rok

Centralne Obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii  
Jubileusz V lecia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

W Toruniu w ramach Centralnych Obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii odbyły się też jubileuszowe uroczystości V lecia Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. Brała w nich udział delegacja naszego oddziału: Andrzej Truszkowski, Wojciech Supko, Zbigniew Mazurek i Marek Donaj. W Ratuszu Staromiejskim w Sali Mieszczańskiej odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z udziałem władz administracyjno – samorządowych województwa kujawsko – pomorskiego i miasta Torunia, kierowniczej kadry WRiArt DGRSZ, jednostek artylerii oraz delegacji wszystkich oddziałów SPA. Nastąpiło podsumowanie działalności i przedstawienie struktury naszego stowarzyszenia. Wręczono Odznaki Honorowe Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów instytucjom i osobom wspierającym i współpracującym . Galę uświetnił koncert Warszawskiej Kameralnej Orkiestry Symfonicznej pt. „Gloria Polonica – Diamenty Polskości”. W Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia odbyło się nadzwyczajne walne zebranie Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w trakcie , którego wręczono dla członków Odznaki SPA .

Zarząd Główny wyróżnił z Oddziału SPA w Głogowie:
– Złotą Odznaka Stowarzyszenia: Andrzeja Truszkowskiego

 


– Srebrną Odznaką Stowarzyszenia: Marka Donaja, Zbigniewa Mazurka, Wojciecha Supko, Jerzego Wiśniewskiego i Jerzego Szalę.

Centralne Uroczystości Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii zgodnie z ceremoniałem wojskowym odbyły się pod Pomnikiem Artylerzysty, w Kościele Garnizonowym i na Rynku Nowomejskim w Toruniu.

Więcej o działalności Oddziałów terenowych SPA można przeczytać w Artylerzyście nr 1(6)/2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja fotograficzna w Galerii – tutaj…