Artyleryjska „BARBARKA 2019” 07.12.2019 r.

Pod Pomnikiem Artylerzysty 07.12.2019 odbył się uroczysty Apel z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artyleriiz udziałem asysty wojskowej kompanii honorowej 3 dywizjonu artylerii rakietowej
23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca pod dowództwem Pani por. Natalii  Sikory. W uroczystości uczestniczyły delegacja władz administracyjno samorządowych miasta i powiatu głogowskiego, związków kombatantów, weteranów i rezerwistów oraz stowarzyszeń zrzeszających byłych artylerzystów i saperów, reprezentanci Dowódcy Garnizonu i WKU Głogów. Obecny był Dowódca
3 dywizjonu artylerii  rakietowej 23 ŚPA – ppłk Piotr KOBYŁECKI. Dywizjon ten kontynuuje tradycje oddziałów artylerii ciężkiej noszących w Wojsku Polskim numer „5” i głogowskich jednostek artylerii. Przeprowadzony został Artyleryjski Apel Pamięci, który odczytał ppor.   Artur GRUBA oddana salwa honorowa i odegrany sygnał „Śpij Kolego”. 

WYRÓŻNIENIA

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów za okazywaną  od momentu rozformowania 5 Brygady Artylerii życzliwość, pomoc organizacyjną w utrzymywaniu w wojskowej tradycji w lokalnej społecznej pamięci o byłym artyleryjskim garnizonie i jego jednostkach wojskowych wyróżnił:

Odznaką Honorową Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów:

Pana Leszka GARYCKIEGO – wieloletniego dyrektora HM „Głogów

Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów za aktywną i zaangażowaną działalność na rzecz Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów  wyróżnił:

BRĄZOWĄ –  Odznaką Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów:

  1. płk Jerzego BINIARZA
  2. mjr Włodzimierza CHOJNACKIEGO
  3. mjr Jerzego KUSZEWICZA
  4. st. chor. sztab. Jerzego NAGODĘ
  5. st. chor. sztab. Stanisława ROGOŻĘ

płk Jerzy Biniarz i mjr Włodzimierz Chojnacki odebrali odznaczenia w czasie Centralnych Uroczystości Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii w ubiegłym tygodniu w Toruniu,


Tradycje święta artyleryjskiej BBARBARKI


W tradycji orężnej od wielu stuleci Św. Barbara była patronką żołnierzy narażonych na ryzyko nagłej śmierci od wybuchów i eksplozji i właśnie artylerzyści i saperzy rozwinęli i przyjęli tę tradycję patronowania  im przez tę legendarną świętą. Z czasem ten obyczaj ujęto w ramy swoistego ceremoniału, a dzień imienin Barbary 4 grudnia stał się dniem święta artylerii. Wizerunki Św. Barbary zdobiły wojskowe sztandary, bramy koszar i wojskowych arsenałów. W odróżnieniu od górniczej „BARBÓRKI” artyleryjskie święto przybrało nazwę „BARBAKI”. Gdy w okresie transformacji na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku przywracano dawne tradycje wojskowe w głogowskiej 5 Brygadzie Artylerii jako pierwszej w Wojsku Polskim ustanowiono  Święto  Brygady w dniu 4 grudnia. Obecnie w Wojsku Polskim jest to również Dzień Wojsk Rakietowych i Artylerii obchodzony w Siłach Zbrojnych RP.

Artyleryjskie tradycje Garnizonu Głogów

W latach 1951 – 2001 w Głogowie stacjonowały następujące jednostki artylerii

– 1951 – 1956  – 112 pułk artylerii ciężkiej

– 1956 – 1957  –  Dowództwo 10 Dywizji Artylerii

– 1956 – 1967  – 31 Brygada Artylerii Armat

– 1967 – 2001 –  5 Pomorska Brygada Artylerii Armat, 5 Brygada Artylerii

– 1969 – 1979 – 27 dywizjon rozpoznania artyleryjskiego

– 1970 – 1985 – 14 Podoficerska Szkoła Artylerii

Po rozformowaniu w 2001 roku 5 Brygady Artylerii tradycje głogowskich artylerzystów oraz oddziałów w historii oręża polskiego noszących nr „5” przejęły dywizjony w 23 Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu. Tam znajduje się Izba Pamięci w której przechowywane są eksponaty i kroniki z dawnej Sali Tradycji 5 Brygady Artylerii z Głogowa.  Środowisko byłych żołnierzy artylerzystów od momentu rozformowania jest wierne tradycji ich dawnego Święta Brygady. Obecnie organizacją „BARBARKI” zajmuje się Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie , którego Prezesem jest ostatni Dowódca Brygady płk rez. Andrzej Truszkowski.

Pomnik Artylerzysty w tym miejscu kompleksu koszar znajduje się od 1974 roku wcześniej poświęcony „Bohaterom 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Ciężkiej” okresu II wojny światowej. Od 1995 roku poświęcony artylerzystom artylerii ciężkiej noszących w Wojsku Polskim od czasu Powstania Listopadowego 1830 roku do czasów współczesnych numer „5”.

OBIAD ARTYLERYJSKI –  tradycją pułków i dywizjonów  artylerii okresu II Rzeczypospolitej była organizacja w Dniu Św. Barbary uroczystych Obiadów Artyleryjskich na których spotykały się poszczególne społeczności : oficerowie, podoficerowie i żołnierze, na które zapraszano gości honorowych. Od wielu lat miejscem organizacji głogowskiego Obiadu Artyleryjskiego jest Kawiarnia „MOGADOR”

Galeria fotograficzna

w Portalu GPI pod adresem: http://gpi4.glogow.pl/galerie/GPI/index.php?g=2665

lub w Portalu Głogów Nasze Miasto: https://glogow.naszemiasto.pl/artylerzysci-swietowali-w-glogowskiej-jednostce-wojskowej/ar/c1-7458651?fbclid=IwAR1zr-xmW_Zi3DNoUBd1EoZlkHLV8_Rfo8TaxEGw-7b5Cd8Qv-HMwaTR8y8