Spotkanie integracyjne na strzelnicy

strzelnica

W sobotę 16 września 2017 r. odbył się tradycyjnie już „Rodzinny Piknik Strzelecki”. Była to okazja nie tylko do współzawodnictwa w strzelaniu z różnych broni ale również, a może przede wszystkim, spotkanie członków SPA i ich rodzin. Piknik zorganizowano na Strzelnicy Myśliwskiej w Górze.


Dokumentacja fotograficzna dostępna w zakładce Galeria

Z dziennikarskiego obowiązku wyniki:

Najzacieklejsza walka odbyła się w konkurencji pistoletu. Zwycięzcę wyłoniła dopiero dogrywka, którą wygrał Piotr Rudyk. Powtarzające się wyniki na czołowych miejscach wymusiły na Komisji Sędziowskiej zwielokrotnienie miejsc. Wszyscy laureaci otrzymali wydawnictwa książkowe ufundowane przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej, a zwycięzcy puchary.

Pistolet
1. Piotr Rudyk
2...
Czytaj więcej...

Majowe zawody strzeleckie 2017

strzelnica

19 maja na strzelnicy garnizonowej przeprowadzono tradycyjnie już Drużynowe Zawody Strzeleckie w strzelaniu z pistoletu wojskowego, tym razem o Puchar Prezesa Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Głogowie. Puchary dla zwycięskiej drużyny ufundował Prezes Związku płk Adam Kęstowicz.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowała drużyna w składzie  kol. kol.:

 • Jerzy Wiśniewski,
 • Tadeusz Krasicki,
 • Jerzy Szala.

Świetna pogoda i nie mniej dobre humory zaowocowały I miejscem.  Zdobyliśmy Puchar Przechodni Prezesa i …

Czytaj więcej...

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału 2017

strzelnica

W Klubie Batalionowym odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddziału w Głogowie.

Podsumowano działalność w 2016 roku oraz zatwierdzono „Plan działalności Oddziału SPA na 2017 rok”. Dokonano wyboru na nową kadencję 2017 – 2021 Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na walne zebrania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Wybrani zostali do:

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie:

 1. Prezes – Andrzej Truszkowski;
 2. Wiceprezes – Zbigniew Mazurek;
 3. Wiceprezes – Wojciech Supko;
 4. Skarbnik – Jerzy Szala;
 5. Sekretarz – Emil Pietrzak.

Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący – Tadeusz Krasicki;
 2. Wiceprzewodniczący – Włodzimierz Chojnacki;
 3. Sekretarz – Mirosław Jurkiewicz.

Delegaci na walne zebrania SPA:

 1. Je...
Czytaj więcej...