Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału 2017

strzelnica

 

W Klubie Batalionowym odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddziału w Głogowie.

Podsumowano działalność w 2016 roku oraz zatwierdzono „Plan działalności Oddziału SPA na 2017 rok”. Dokonano wyboru na nową kadencję 2017 – 2021 Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów na walne zebrania Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów.

Wybrani zostali do:

Zarządu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie:

 1. Prezes – Andrzej Truszkowski;
 2. Wiceprezes – Zbigniew Mazurek;
 3. Wiceprezes – Wojciech Supko;
 4. Skarbnik – Jerzy Szala;
 5. Sekretarz – Emil Pietrzak.

Komisji Rewizyjnej:

 1. Przewodniczący – Tadeusz Krasicki;
 2. Wiceprzewodniczący – Włodzimierz Chojnacki;
 3. Sekretarz – Mirosław Jurkiewicz.

Delegaci na walne zebrania SPA:

 1. Jerzy Biniarz;
 2. Marek Donaj;
 3. Tomasz Malewicki;
 4. Zbigniew Mazurek;
 5. Wojciech Supko;
 6. Andrzej Truszkowski.

Dokumenty z zebrania w zakładce „O nas”. Poniżej parę zdjęć.