Zebranie sprawozdawcze  SPA Oddział Głogów

Plansza powitalna

W dniu 09.04.2022 roku w Klubie Batalionowym odbyło się zabranie sprawozdawcze Stowarzyszenia polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie. Ze względu na okres pandemii koronowirusa COVID – 19 Zarząd Oddziału przedstawił  sprawozdanie za okres działalności w  2020 i 2021 roku. Na wniosek Komisji Rewizyjnej i przedstawieniu jej sprawozdania członkowie stowarzyszenia w głosowaniu jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium za ten dwuletni okres działalności. Zebranie zatwierdziło „Plan działalności na 2022 rok”.

W związku z rezygnacją z działalności w Stowarzyszeniu Polskich Artylerzystów przez prezesa Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów płk w st. spocz. Andrzeja Truszkowskiego nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. 

Do zakończenia kadencji Zarząd Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie jest w następującym składzie:

1. ppłk w st. spocz. Wojciech Supko – prezes Zarządu

2. ppłk w st. spocz. Zbigniew Mazurek – wiceprezes Zarządu

3. st. chor. sztab. rez.  Jerzy Szala – skarbnik

4. sierż.  rez. Emil Pietrzak  – sekretarz

Zarząd i Walne Zebranie  Oddziału składa Panu płk. w st. spocz. Andrzejowi Truszkowskiemu naszemu ostatniemu dowódcy 5 Brygady Artylerii podziękowanie za pełnienie funkcji prezesa naszego oddziału w latach 2013 – 2022 wraz z życzeniami dobrego zdrowia.