Z żałobnej karty

W dniu 30.09.2021 w wieku 92 lat zmarł płk dpl.  w st. spocz, Wiesław Sołtyszewski były dowódca 5 Pomorskiej Brygady Artylerii Armat i dowódca Garnizonu Głogów. Uroczystość pogrzebowa odbyła się w dniu 06.10.2021 roku na Starym Cmentarzu Komunalnym w Zielonej Górze. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyła delegacja Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie – płk w st. spocz. Andrzej Truszkowski ostatni dowódca 5 Brygady Artylerii prezes Oddziału i ppłk w st. spocz. Marek Donaj.

Płk dypl. w st. spocz. Wiesław Sołtyszewski  (ur.26.02.1929 – zm. 30.09.2021) był absolwentem Oficerskiej Szkoły Artylerii w Toruniu (1949 – 1951), Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (1963 – 1967 ) i Podyplomowego Studium Operacyjno Strategicznego ASG WP ( 1974 – 1975 ). Służbę wojskowa pełnił w 156 ppanc w Pleszewie ( 1951 – 1952 dowódca plutonu), w 110 ppanc Kaliszu ( 1952 – 1955 dowódca baterii) , w  Pleszewie (1956 – 1963 oficer operacyjny i dowódca dywizjonu) Jako absolwent ASG WP w 20 ppanc w Pleszewie był szefem sztabu pułku (1967 – 1974) . W latach (1969 – 1974) był dowódca 91 ppanc w Gnieźnie. 21.07.1975 r objął dowodzenie 5 Pomorską Brygadą Artylerii Armat w Głogowie, która dowodził do 29.09.1981 roku. Następnie w latach 1981 – 1990 był Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Zielonej. Górze. Odznaczony min. Krzyżem Oficerskim, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, medalami resortowymi MON. Medalem Zasłużony dla Województwa Lubuskiego oraz Honorowym Medalem Miasta Głogowa.