Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału

W dniu 24.03.2023 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziału. Na podstawie sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności merytorycznej i sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz na podstawie sprawozdania Komisji Rewizyjnej i na jej wniosek zebranie udzieliło ustępującemu Zarządowi absolutorium za okres działalności w mijającej kadencji.

Zarząd Oddziału wyróżnił za duże zaangażowanie w działalność i godne reprezentowanie go na zewnątrz kol. kol. Marka Donaja, Jerzego Wiśniewskiego i Jerzego Szalę.

Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze dokonało wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału na kolejną kadencję:

1. ppłk w st. spocz. Wojciech Supko – prezes
2. ppłk w st. spocz. Zbigniew Mazurek – I wiceprezes
3. płk w st. spocz...

Czytaj więcej...

Wrocławski krasnal „Kanonier”

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu w kwietniu 2022 roku powołał do życia Komitet Budowy Statuetki Krasnala „Kanoniera” w celu upamiętnienia dokonań żołnierzy Wojsk Rakietowych i Artylerii, zarówno będących w służbie jak i tych, którzy służbę wojskową już zakończyli.
W maju 2022 roku Komitet uzyskał zgodę na lokalizację statuetki krasnala na terenie wrocławskiego Arsenału. Stało się to możliwe dzięki życzliwości władz miasta i Dyrekcji Muzeum Miejskiego Wrocławia.
12 sierpnia 2022 roku na posiedzeniu Komitetu Budowy Statuetki Krasnala „Kanoniera” zdecydowano o kształcie statuetki...

Czytaj więcej...

Artyleryjska „BARBARKA 2022”

Pod Pomnikiem Artylerzysty 03.12.2022 odbył się uroczysty Apel z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii z udziałem asysty wojskowej kompanii honorowej 3 dywizjonu artylerii rakietowej
23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca pod dowództwem por. Artura Ratkiewicza. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjno – samorządowych miasta i powiatu głogowskiego: Wicestarosta Głogowski Jeremi Hołownia i zastępca Prezydenta Głogowa Piotr Poznański. Obecni byli prezesi związków kombatantów, weteranów i rezerwistów oraz stowarzyszeń zrzeszających byłych artylerzystów i saperów, reprezentanci Dowódcy Garnizonu i WCR Głogów. Tegoroczne obchody miały szczególny charakter ponieważ dobywały się po raz dwudziesty począwszy od 2002 roku...

Czytaj więcej...