PogrzebPro Memoria

Czarna róża
mjr Wiesław Mróz
   W dniu 14.07.2014 roku w wieku 75 lat zmarł mjr w st. spocz. Wiesław MRÓZ w latach 1987 - 1991 szef saperów 5 Brygady Artylerii Armat. Służbę wojskową rozpoczął 25.09.1959 roku, absolwent Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Przez większość służby wojskowej związany z 5 Saską Dywizją Pancerną w Gubinie gdzie pełnił obowiązki dowódcy plutonu i kompani saperów oraz szefa saperów pułku w 23 pułku czołgów i 5 pułku pplot. Służbę zawodową po 32 latach zakończył 24.01.1991 roku w 5 Brygadzie Artylerii Armat. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Brzostowie.(24;10;7958).
ppłk Mieczysław Polakowski
   W dniu 12.06.2014 r. zmarł ppłk w st. spocz. Mieczysław POLAKOWSKI. Kombatant, żołnierz artylerzysta w czasie II wojny światowej służył w szeregach Armii Radzieckiej i I Armii Wojska Polskiego. Absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii 1944 - 1945, uczestnik walk I Armii Wojska Polskiego na Pomorzu, forsowania Odry i operacji berlińskiej. Za udział w walkach dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych Po zakończeniu wojny pozostał w szeregach Wojska Polskiego, pełnił służbę w jednostkach artylerii w Krakowie, Tarnowie, Częstochowie, Kędzierzynie - Koźlu i od 1963 roku w Głogowie. W 31 BAA i 5 PBAA był szefem służby chemicznej i obrony przed bronią masowego rażenia. Po przejściu do rezerwy aktywnie działał w związkach kombatanckich i byłych żołnierzy zawodowych. Był wieloletnim prezesem Związku Inwalidów Wojennych w Głogowie. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Brzostowie (19A;5;6234).
por. Henryk Wnuk
   W dniu 03.05.2013 r. w wieku 67 lat zmarł por. w st. spocz. Henryk WNUK. Absolwent Oficerskiej Szkoły Uzbrojenia (1969 r.) W latach 1969 - 1978 pełnił zawodową służbę wojskową w 5 Pomorskiej Brygadzie Artylerii Armat na stanowiskach: Kierownika Składu Broni i Amunicji, technika artylerii dywizjonu armat 122, Dowódcy plutonu remontowego uzbrojenia, Dowódcy baterii remontowej. Został pochowany na  Cmentarzu Komunalnym w Brzostowie (24;6;7922).
st. sierż. sztab. Andrzej Kaliszak
   W dniu 25.01.2014 roku zmarł w wieku 67 lat członek naszego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów st. sierż sztab. Andrzej KALISZAK. Był absolwentem Podoficerskiej Szkoły Zawodowej Wojsk Łączności. Przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej był przez 10 lat pracownikiem w Zakładach Górniczych "Polkowice". w latach 1977 - 1997 pełnił zawodową służbę wojskową w 5 Pomorskiej Brygadzie Artylerii Armat na stanowiskach dowódcy aparatowni RWŁ, szefa baterii dowodzenia w dywizjonie dowodzenia a następnie jako dowódca drużyny starszy mechanik sprzętu łączności w kompani remontowej. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Brzostowie (22; 13; 7864).
 
chor. Tadeusz Blumka
   W dniu 29.07.2013 roku w wieku 76 lat zmarł chor. w st. spocz. Tadeusz BLUMKA. Zasłużony wieloletni podoficer i chorąży służb kwatermistrzowskich 31 BAA i 5 PBAA. W brygadzie artylerii pełnił służbę między innymi na stanowisku szefa baterii szkolnej, podoficera i chorążego w służbie żywnościowej. Po zakończeniu zawodowej służby wojskowej przez kilkanaście lat był pracownikiem w KGHM "Polska Miedź". Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Brzostowie (6; 19; 1960).
ppłk Łucjan Kaźmierczak
   18.06.2013 r. zmarł w wieku 75 lat ppłk w st. spocz. Łucjan KAŻMIERCZAK absolwent Oficerskiej Szkoły Artylerii im. gen. Józefa Bema w 1961 roku. Zawodową służbę wojskowa w latach 1961 - 1970 pełnił w 31 BAA i 5 PBAA jako dowódca plutonu i baterii rozpoznania topograficznego i optycznego w dywizjonie artyleryjskiego rozpoznania pomiarowego. W latach 1970 - 1977 w 14 PSAA w Głogowie jako dowódca szkolnej baterii rozpoznania artyleryjskiego. W latach 1977 - 1979 był dowódcą PSZ WR i Art Nr 2, a w latach 1979 - 1987 był zastępcą komendanta ds. liniowych 14 PSAA. Po przeniesieniu szkoły podoficerskiej do Węgorzewa w latach 1987 - 1991 pełni służbę jako starszy oficer operacyjno - mobilizacyjny w dowództwie Katowickiej Brygady Obrony Terytorialnej. Od 1992 roku w rezerwie pracował jako specjalista ds. obronnych i OC w głogowskim szpitalu i ZOZ. Został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Brzostowie (24; 6; 7726).