Wydarzenia


Galerie foto i filmy (kliknij)
Święto Wojska Polskiego 2016
15.08.2016 r. braliśmy udział w oficjalnych obchodach Święta Wojska Polskiego w Głogowie. W godzinach porannych składaliśmy wieńce i wiązanki kwiatów  przy pomnikach upamiętniających żołnierzy. Przy Pomniku Dzieci Głogowskich wzięliśmy udział w uroczystym apelu jednostki saperskiej z naszego miasta. (do galerii zdjęć wyk. przez Jerzego Nagodę)
swp
 
Pro Patria we Wrocławiu
W dniu 07.06.2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia członkom naszego stowarzyszenia Medali "Pro Patria" za szczególne zasługi położone w kultywowanie pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej przyznane przez Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. (Więcej w galerii..)
Pro Patria
 
Wyprawa do Torunia 5 - 6.05.2016
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów był organizatorem corocznego Majowego Spotkania Artylerzystów z oddziałów SPA z Warszawy, Torunia, Węgorzewa, Głogowa, Bolesławca i Sulechowa, które odbywały się w garnizonach w Toruniu i Inowrocławiu. Głogowski oddział reprezentowali: A. Truszkowski, M. Donaj, Z. Mazurek, W. Supko. M. Jurkiewicz, M. Dmochowski, J. Szmołda i T. Krasicki.(dalej..)
barbarka
 
BARBARKA - 5.12.2015
W dniu 05.12.2015 roku pod Pomnikiem Artylerzysty odbyły się tegoroczne obchody Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii. W uroczystym apelu z udziałem kompani honorowej z pocztem sztandarowym historycznej już 5 Brygady Artylerii wystawionej przez 3 dywizjon artylerii rakietowej 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca (dalej..)
barbarka
 
RODZINNY PIKNIK STRZELECKI - 19.09.2015
Na Strzelnicy Sportowej w Gwizdanowie koło Rudnej odbył się pierwszy Rodzinny Piknik Strzelecki dla członków i sympatyków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów wraz z rodzinami. Zawody strzeleckie w poszczególnych kategoriach i rodzajach broni przeprowadzili sędziowie i sekretarze zawodów z ramienia głogowskiego Oddziału Ligi Obrony Kraju Wojciech SUPKO i Tadeusz TULECKI... (wyniki..)
puchary
 
Święto Wojska Polskiego - 15.08.2015
15. 08.2015 roku w Garnizonie Głogów w ramach już kilkuletniej tradycji żołnierze, kombatanci i żołnierze rezerwy i w stanie spoczynku w ramach Święta Tradycji i Folkloru Powiatu Głogowskiego wzięli udział w uroczystym apelu... (dalej...)
Drużyna
 
SPOTKANIE ARTYLERYJSKIE - TORUŃ 14 - 15.05.2015
Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów był organizatorem kolejnej edycji "Majowych Spotkań Artyleryjskich" dla członków stowarzyszenia ze wszystkich oddziałów z całego kraju /  Bolesławiec-Zgorzelec, Głogów , Wrocław, Toruń, Sulechów, Warszawa/. Z głogowskiego oddziału w spotkaniu uczestniczyli (dalej...)
Drużyna
 
2015-05-22 : Drużynowe Zawody Strzeleckie
W dniu 22 maja 2015 roku dwie reprezentacje naszego oddziału wzięły udział w Drużynowych Zawodach Strzeleckich o Puchar Prezesa Koła Powiatowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im "Ziemi Głogowskiej". Szczegóły w galerii fotograficznej.
Drużyna
 
2014-06-21: Zawody Strzeleckie "POCZĄTEK LATA 2014"
Na strzelnicy Koła Łowieckiego "BÓR" w Górze Śląskiej  21.06.2014 roku odbyły się zawody strzeleckie, których organizatorem było Stowarzyszenie  Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie i LOK Głogów. Uczestnikami byli mieszkańcy Gminy Głogów głównie strażacy, żołnierze rezerwy i młodzież prawie ze wszystkich sołectw z terenu gminy. Zawody zgodnie z przepisami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z karabinka sportowego w pozycji leżąc prowadzili: Tadeusz TULECKI i Wojciech SUPKO z LOK Głogów.

Uczestników zawodów oceniano w kilku kategoriach:
I. Klasyfikacja Drużynowa:
1. miejsce: Reprezentacja miejscowości KLUCZE /Marcin KUBACKI, Adam KRZYKAŁA, Henryk WANAT/
2. miejsce: Reprezentacja Urzędu Gminy Głogów /Andrzej KRZEMIEŃ, Jerzy KRUK, Bartłomiej ZIMNY/
3. miejsce: Drużyna mieszana /Joanna GNIEWOSZ, Dariusz GNIEWOSZ, Krzysztof TRUSZKOWSKI/
II. Klasyfikacja Indywidualna - Kobiet:
1. miejsce: Stanisława ŚMIGIELSKA /Serby/
2. miejsce: Karolina LIKUS - DROZDEL /Ruszowice/
3. miejsce: Agnieszka PIECHOWIAK /Grodziec Mały/
III. Klasyfikacja Indywidualna - Mężczyzn:
1. miejsce: Marian KUBACKI /Klucze/
2. miejsce: Bartłomiej ZIMNY /Borek/
3. miejsce: Witold KAWALEC /Przedmoście/
IV. Klasyfikacja Juniorów:
1. miejsce: Andrzej ZAWADZKI /Serby/
2. miejsce: Dawid POCIECHA /Borek/
3. miejsce: Bartek ŚWIERCZ /Borek/
V. Klasyfikacja Druhów Ochotniczych Straży Pożarnych:
1. miejsce: Dariusz GNIEWOSZ /Borek/
2. miejsce: Adrian CZYCZYK /Serby/
3.miejsce: Jarosław GNIEWOSZ /Borek/
VI. Klasyfikacja w grupie byłych żołnierzy jednostek artyleryjskich:
1. miejsce: Jerzy KRUK
2. miejsce: Janusz GORCZYCA

Zwycięskie drużyny i najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymali puchary i dyplomy ufundowane przez Posła na Sejm RP Wojciecha ZUBOWSKIEGO, Starostę Głogowskiego Rafaela ROKASZEWICZA, Przewodniczącego Rady Gminy Głogów Lecha GOSTYŃSKIEGO, Wójta Gminy Głogów Andrzeja KRZEMIENIA, Prezesa Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Andrzeja TRUSZKOWSKIEGO i Kierownika LOK Głogów Wojciecha SUPKO.

strzelnica
 
2014-05-07 (08) : Walne zebranie członków SPA
W dniach 07.05. - 09.05.2014 roku delegacja naszego oddziału pod przewodnictwem Prezesa kol. A. Truszkowskiego wzięła udział w Toruniu w Majowym Spotkaniu Artyleryjskim w ramach programu "Razem w NATO" oraz w Walnym Nadzwyczajnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. W dniu 7.05.  wysłuchaliśmy sprawozdania Zarządu Głównego z realizacji Planu w I półroczu 2014 r. oraz Sprawozdania finansowego za 2013 rok, po którym uczestnicy zebrania udzieli absolutorium Zarządowi. W związku, że ilość członków Stowarzyszenia przekroczyła liczbę 200 zgodnie z §26 pkt. 3 Statutu następne zebrania będą Walnymi Zebraniami Delegatów. Nasz Oddział w najbliższym czasie wybierze 5 delegatów, którzy swoje obowiązki będą pełnić do końca bieżącej kadencji. W czasie dyskusji nasi przedstawiciele byli aktywni, jednak wiele ich pomysłów wymagających zmian w statucie rozbijało się o brak quorum. Uszczegółowiliśmy również zasady planowania rocznego i gospodarki finansowej. Zarząd wydał pierwszy numer czasopisma o nazwie "Artylerzysta" wzywając jednocześnie wszystkich członków do nadsyłania artykułów z życia Stowarzyszenia, które po akceptacji zespołu redakcyjnego mają szanse ukazać się w następnych wydaniach. Po zebraniu złożono kwiaty pod obeliskiem toruńskich Artylerzystów i Rakietowców, a następnie odbyło się artyleryjskie spotkanie integracyjne w Forcie IV. Więcej szczegółów na stronie Zarządu Głównego tutaj. Dokumentacja foto: kol. Leon Woszczyna.
Delegacja
 
2014-05-08 : Obchody Dnia Zwycięstwa w Głogowie
w dniu 08.05.2014 roku pod Pomnikiem Koalicji Antyhitlerowskiej w Parku Słowiańskim odbyła się uroczystość patriotyczna z okazji 69 rocznicy zakończenia II wojny światowej Dnia Zwycięstwa. Okolicznościowe przemówienia wygłosili Przewodniczący Rady Powiatu Głogowskiego Marek GROFFIK i wiceprezes Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Wiktor WOLSKI. Przeprowadzony został Apel Poległych i oddana salwa honorowa przez żołnierzy głogowskiego garnizonu. Delegacje organizacji kombatanckich, społecznych, władz samorządowych, szkół i zakładów pracy złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W uroczystościach uczestniczyli członkowie naszego oddziału SPA. Delegacja wspólna Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów i Stowarzyszenia Saperów Polskich w składzie Jerzy KRUK, Zbigniew MAZUREK i Stefan GÓRAWSKI złożyła wiązankę kwiatów. (Fot: Marek Świątek)
foto Podróż
 
2014-05-09 : Zawody strzeleckie z okazji Dnia Zwycięstwa
W dniu 09.05.2014 roku na strzelnicy LOK w Puszczy koło Szlichtyngowej odbyły się kolejne zawody strzeleckie o Puchar Koła Powiatowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Głogowskiej. W tym roku do rywalizacji w pistolecie sportowym pneumatycznym stanęło aż 17 zespołów z jednostek wojskowych z Głogowa i Bolesławca, służb mundurowych, organizacji byłych żołnierzy zawodowych i rezerwy, związków zawodowych i zakładów pracy. Po raz kolejny po raz siódmy z rzędu niepokonana została drużyna LOK Zakładów Górniczych Lubin, która ponownie zdobyła okazały Puchar Przechodni. Nasza drużyna w składzie Janusz LENARTOWICZ, Jerzy KUSZEWICZ, Andrzej ZAWADZKI zajęła  IV miejsce poprawiając ubiegłoroczny wynik. Drugi nasz zespół w składzie Zbigniew MAZUREK, Walerian PTASZYŃSKI i najmłodszy uczestnik zawodów Marcin BORZĘCKI (wnuk płka Janusza Lenartowicza) zajął również wysokie VII miejsce.
 
foto Podróż
 
2014-04-12 : Podróż wojskowo - geograficzna
W dniu 12.03.2014 roku członkowie naszego oddziału uczestniczyli w podróży wojskowo - geograficznej "Bolesławiec - OSPWL Świętoszów". W ramach podróży zwiedzono kompleks koszar 23 śląskiego pułku artylerii w Bolesławcu, gdzie zapoznano się z ekspozycją Sali Tradycji pułku i wysłuchano prelekcji na temat rodowodu i tradycji historycznych bolesławieckich artylerzystów. Szczególnym wydarzeniem wizyty w koszarach było zwiedzenie Izby Tradycji 3 dywizjonu artylerii rakietowej gdzie przechowywane i eksponowane są pamiątki z Sali Tradycji 5 Brygady Artylerii, plansze z rodowodem, kroniki i albumy, urny z pól bitewnych, metaloplastyki oraz gabloty ze zdjęciami. Wielu z uczestników podróży po latach w kronikach i na zdjęciach z przed wielu lat odnalazło siebie, swoich przyjaciół i przełożonych. Na zakończenie wizyty w koszarach 23 śpa  złożono wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy 5 Brygady Artylerii. Gospodarzem i przewodnikiem po bolesławieckich koszarach był szef sekcji społeczno - wychowawczej pułku mjr Jerzy Juchaniuk. Następnie uczestnicy podróży oraz "powołani na ćwiczenia wojskowe" przyjaciele głogowskich artylerzystów: Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz i dyrektorzy z Centrali i Oddziałów KGHM na czele z wiceprezesem Zarządu KGHM Wojciechem Kędzią udali się do Ośrodka Szkolenia Poligonowego  gdzie na obozowisku w Trzebieniu od kilkunastu dni odbywały szkolenie poligonowe pododdziały 23 śpa. Na pasie taktycznym przedstawiono trening kierowania ogniem dywizjonu artylerii 152 mm "Dana" wsparty nowatorskim systemem rozpoznania przy użyciu samolotu bezzałogowego. W innej części poligonu odwiedzono stanowisko  dowodzenia 3 dar oraz jedną z ćwiczących baterii 122 mm wyrzutni rakietowych WR-40 LANGUSTA. Gospodarzem pobytu na obiektach poligonowych i kierownikiem ćwiczenia wojsk był dowódca 23 śpa płk dypl. Andrzej Lorenc. Kulminacyjnym momentem pobytu był udział w uroczystym apelu 23 śpa z okazji 15 lecia wstąpienia Polski do NATO. Ostatnim akcentem było spotkanie żołnierskich pokoleń członków Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddziałów w Głogowie i Bolesławcu przy tradycyjnej wojskowej grochówce (fot. i film: Marek Świątek). Dokumentacja filmowa
 
foto Podróż
kamera  Pokaz filmu
2014-03-01 : Zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2013 r.
1.03.2014 roku z udziałem członka Zarządu Głównego SPA płka rez. Zbigniewa Dynowskiego odbyło się Zebranie sprawozdawcze z działalności naszego oddziału w 2013 roku.  Członkowie wysłuchali sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej udzielając jednogłośnie absolutorium Zarządowi. W toku dyskusji przyjęto i zatwierdzono plan działania Oddziału na 2014 rok. W zebraniu wziął udział Prezes Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. V BAC st. chor. rez. Jerzy Nagoda. Zwrócił się do naszych członków o wsparcie inicjatywy ufundowania sztandaru (treść apelu tutaj).
Zebranie
2013-12-07 : Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii "BARBARKA 2013"
W dniu 07.12.2013 r pod Pomnikiem Artylerzysty odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii z udziałem kompanii honorowej 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23 śpa z Bolesławca z historycznym sztandarem rozformowanej w 2001 roku 5 Brygady Artylerii. W apelu obok bardzo licznej grupy byłych głogowskich artylerzystów uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjno - samorządowych: Starosta Głogowski Rafael ROKASZEWICZ, Przewodniczący Rady Powiatu Marek GROFIK, Przewodniczący Rady Miasta Andrzej KOLIŃSKI; delegacje z zaprzyjaźnionych przed laty z brygadą oddziałów i spółek KGHM "Polska Miedż" S.A, instytucji i zakładów pracy, prezesi głogowskich związków i organizacji kombatanckich i żołnierzy rezerwy. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: płk rez. Andrzej TRUSZKOWSKI ostatni dowódca Brygady - prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie i pełniący obowiązki dowódcy 23 śląskiego pułku artylerii mjr Stefan BEDNARCZYK. Apel Pamięci poświęcony tradycjom głogowskich artylerzystów przeprowadził szef sekcji społeczno - wychowawczej 23 śpa mjr Jerzy JUCHANIUK, kompania honorowa oddała salwę honorową. Pod Pomnikiem Artylerzysty zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów, a uroczystość zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. W restauracji "MOGADOR" odbył się tradycyjny uroczysty "Obiad Artyleryjski". Foto: Marek ŚWIATEK
Barbarka 2013 
2013-12-04 : Zebranie SPA i Święto WR i Art. w Toruniu
4.12.2013 r. w Toruniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków SPA z udziałem przedstawicieli oddziałów terenowych z całej Polski. Naszej  delegacji w składzie  J. Biniarz, W. Chojnacki, T. Krasicki, M. Donaj, Z. Chruszcz, E. Pietrzak, J. Wiśniewski przewodniczył kol. A. Truszkowski. Uczestnicy wysłuchali sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd uzyskał absolutorium za 2013 r. jednogłośnie. Wysłuchaliśmy jeszcze wykładu Szefa WRiArt WLąd. na temat wykorzystania artylerii na polu walki i wykładu przedstawiciela Inspektoratu Uzbrojenia o perspektywach rozwoju WRiArt. Ponadto tytuły Członków Honorowych otrzymali A. Skibiński, J. Wierzcholski - byli Szefowie WRiArt WP oraz Z. Demidowski - były Szef WRiArt ŚOW.  Wiele aktualnych informacji o wojskach lądowych  można znaleźć na stronie  www.army.mil.pl . W drugiej części uczestnicy zebrania wzięli udział na poligonie toruńskim w centralnych obchodach Święta WRiArt. Trzecią częścią było wieczorne spotkanie pokoleń w osadzie "Karbówko". O święcie WRiArt WLąd można również przeczytać na stronach Polski Zbrojnej Serwis zdjęciowy dzięki uprzejmości kol. Leona Woszczyny.
Zebranie w Toruniu
2013-11-29 : Święto WR i Art. w Bolesławcu
29.11.2013 r. w Bolesławcu odbyły się uroczystości Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii, które połączone były z przejęciem tradycji 11 Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. Od 01.11.2013 r. 23 śląski pułk artylerii wszedł w podporządkowanie żagańskiej dywizji i w czasie piątkowej uroczystości stan osobowy pułku w efektowny i spektakularny sposób zmienił dotychczasowe zielone berety wojsk lądowych na wyróżniające 11 DKPanc czarne berety. Powitano również żołnierzy 3 dywizjonu artylerii rakietowej, którzy zakończyli służbę i powrócili do kraju z misji poza granicami kraju w ramach XXVIII zmiany PKW KFOR w Kosowie.  W czasie pobytu delegacji byłych głogowskich artylerzystów w Bolesławcu podpisano porozumienia o współpracy 23 śląskiego pułku artylerii ze Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie. Porozumienie podpisali dowódca 23 śpa płk dypl. Andrzej LORENC i prezes zarządu SPA Oddział w Głogowie płk rez. Andrzej TRUSZKOWSKI. Autor zdjęć: Z. Mazurek.
Boleslawiec 
2013-10-25 : Indywidualne zawody strzeleckie
25.10.2013 r. z okazji 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości odbyły się zorganizowane przez ZŻWP w Głogowie indywidualne zawody strzeleckie o Puchar Prezydenta Miasta Głogowa. Swoje reprezentacje wystawiły organizacje byłych żołnierzy zawodowych, organizacje społeczne i zakłady pracy rejonu głogowskiego. Nie zabrakło żołnierzy zawodowych, czy strażaków. Nasz związek reprezentowali koledzy: Janusz Lenartowicz, Tadeusz Krasicki, Jerzy Wiśniewski.  Zawodnicy rywalizowali strzelając z broni sportowej w kilku kategoriach. W najbardziej cennej OPEN wygrał zawodnik ZG, a kol. Wiśniewski zajął 3. miejsce. Pozostali nasi zawodnicy uzyskali na tyle znaczące wyniki, że żal było braku rywalizacji drużynowej. Autor zdjęć: M. Świątek, J. Lenartowicz, J. Wiśniewski.
strzelanie 
2013-08-15 : Święto Wojska Polskiego 2013 r.
15.08.2013 roku pod Pomnikiem Dzieci Głogowskich odbył się uroczysty apel 4 głogowskiego batalionu inżynieryjnego i Wojskowej Komendy Uzupełnień z okazji Święta Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział głogowscy parlamentarzyści Ewa Drozd i Wojciech Zubowski, władze administracyjno-samorządowe Powiatu Głogowskiego, miasta Głogowa i okolicznych miast i gmin, delegacje oddziałów i spółek KGHM "Polska Miedź", instytucji oraz innych służb mundurowych. Licznie przybyli mieszkańcy Głogowa w tym byli żołnierze zawodowi i rezerwy. Liczną grypę stanowili byli artylerzyści i członkowie naszego stowarzyszenia. W czasie uroczystości wręczono nominacje na kolejne stopnie wojskowe, odznaczenia państwowe i resortowe oraz organizacji kombatanckich, związków i organizacji byłych żołnierzy zawodowych i rezerwy. Wojskowy apel rozpoczynał cykl uroczystości organizowanych już od kilku lat wspólnie przez Dowództwo Garnizonu, Powiat Głogowski i Parafię Kolegiacką jako Święto Wojska Polskiego, Święto Kultury i Folkloru Powiatu Głogowskiego i odpustowe święto maryjne Kolegiaty. Autor zdjęć: Marek Świątek
sw2013
2013-07-10 : Porozumienie o współpracy z WKU Głogów
W dniu 10.07.2013 roku zostało podpisane kolejne porozumienie o współpracy pomiędzy Wojskową Komendą Uzupełnień w Głogowie a Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie. Podpisy pod treścią porozumienia złożyli Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Piotr MIELNICZUK i Prezes Zarządu Oddziału SPA płk rez. Andrzej TRUSZKOWSKI. Jednym z głównych celów współpracy będzie popularyzacja działalności naszego stowarzyszenia wśród żołnierzy rezerwy, którzy odbyli służbę wojskową w jednostkach wojsk rakietowych i artylerii mieszkających na terenie administrowanym przez WKU w Głogowie.
WKU
2013-07-02 : Spotkanie Dowódcy Garnizonu Głogów
W dniu 02.07.2013 roku w Dowództwie Garnizonu Głogów odbyło się spotkanie dowódcy 4 batalionu inżynieryjnego ppłk Adama KLISZKI z zarządami stowarzyszeń i organizacji byłych żołnierzy zawodowych i żołnierzy rezerwy działających na terenie miasta Głogowa. W spotkaniu uczestniczyły: Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów, Stowarzyszenie Saperów Polskich, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. W trakcie spotkania omówiono problematykę współpracy jednostek i instytucji wojskowych Garnizonu Głogów ze stowarzyszeniami i związkami uczestniczącymi w spotkaniu. Dowódca Garnizonu przedstawił stan przygotowań do tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego 15.08.2013 roku, które już tradycyjnie połączone będzie z Świętem Tradycji i Folkloru Powiatu Głogowskiego i Świętem Głogowskiej Parafii Kolegiackiej. Kulminacyjnym punktem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy Dowódcy Garnizonu Głogów z Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów Oddział w Głogowie i Kołem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Głogowskiej. (fot. por. Krzysztof KAŻMIERCZAK)

Spotkanie_lipiec
2013-05-15 : Spotkanie artyleryjsko integracyjne
W dniu 15-05-213 roku z inicjatywy Zarządu Głównego SPA na poligonie w Toruniu odbyło się spotkanie integracyjne byłych i czynnych  artylerzystów. Nie zabrakło przedstawicieli naszego Oddziału SPA. Uczestnicy wysłuchali wykładu na temat zasad działania artylerii na współczesnym polu walki. Na poligonie oceniali wyszkolenie żołnierzy i dokładność ognia, w końcu obejrzeli sprzęt artyleryjski znajdujący się na wyposażeniu jednostek WP. Tyle część oficjalna. Nie mniej ważna była możliwość spotkania po latach kolegów, których losy służby rozrzuciły po całym kraju oraz porównania "dziś" artylerii do "naszych czasów". Działa są nowoczesne, ale piasek na poligonie taki sam. Dokumentacja fotograficzna Jerzego Nagody obok.
Działo
2013-05-10 : Zawody strzeleckie
Na strzelnicy LOK w Szlichtyngowej odbyły się zawody strzeleckie z broni sportowej o Puchar Prezesa Koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Głogowskiej z okazji 68 rocznicy zakończenia II wojny światowej. Po raz pierwszy w tego typu zawodach uczestniczyła nasza drużyna Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w składzie ppłk rez. Janusz LENARTOWICZ, ppłk rez. Zbigniew MAZUREK, mjr rez. Tadeusz KRASICKI, która zajęła VI miejsce.
Zawody po raz kolejny wygrała drużyna LOK ZG Lubin /Sekcja strzelecka/, II miejsce drużyna 4 binż z Głogowa, III miejsce drużyna 23 śpa z Bolesławca.
Silna ekipa
2013-04-04 : Zebranie założycielskie Okręgu SPA w Głogowie
W Klubie Batalionowym 4 binż w Głogowie odbyło się zebranie założycielskie Oddziału SPA,w którym uczestniczyli:- prezes Zarządu Głównego SPA płk rez. Roman KŁOSIŃSKI, były Szef WRiArt DWlad gen. bryg. rez. Jarosław WIERZCHOLSKI i komendant CSAiU w Toruniu płk dypl. Aureliusz CHYLEŃSKI. W zebraniu uczestniczyło 34 byłych żołnierzy zawodowych służących w latach 1951 - 2001 w jednostkach artylerii w Garnizonie Głogów. Zebranie podjęło uchwały o powołaniu Oddziału SPA w Głogowie, wyłoniło 15 osobowy Komitet Założycielski, 5 osobowy Zarząd Oddziału, 3 osobową Komisję Rewizyjną oraz ustanowiło siedzibę i adres. /imienne składy władz statutowych Oddziału w zakładce : Komunikaty. Fot. J. Nagoda.
Zebranie