Dokumenty

odznaka_spa
Zarząd Główny SPA Statut Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów

Deklaracja członkowska
Deklaracja członka wspierającego

Inne dokumenty na stronie Zarządu Głównego  SPAOddział SPA Głogów         

Protokół zebrania założycielskiego Oddziału SPA


Sprawozdanie z działalności Oddziału w 2015 r.


Plan pracy Oddziału na 2016 r.