Wrocławski krasnal „Kanonier”

Oddział Terenowy Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu w kwietniu 2022 roku powołał do życia Komitet Budowy Statuetki Krasnala „Kanoniera” w celu upamiętnienia dokonań żołnierzy Wojsk Rakietowych i Artylerii, zarówno będących w służbie jak i tych, którzy służbę wojskową już zakończyli.
W maju 2022 roku Komitet uzyskał zgodę na lokalizację statuetki krasnala na terenie wrocławskiego Arsenału. Stało się to możliwe dzięki życzliwości władz miasta i Dyrekcji Muzeum Miejskiego Wrocławia.
12 sierpnia 2022 roku na posiedzeniu Komitetu Budowy Statuetki Krasnala „Kanoniera” zdecydowano o kształcie statuetki. Przy ciągnionym dziale z okresu międzywojennego w położeniu bojowym „krasnal” w mundurze z tamtych czasów przyjmie dynamiczną pozycję do załadowania działa pociskiem trzymanym w rękach.

Z kolei 22 października 2022 roku komitet zatwierdził projekt, który przedstawia postać krasnala przy 75 mm armacie wz. 1897 firmy Schneider używanej przez polskich artylerzystów okresu II Rzeczypospolitej. „Kanonier” jest w mundurze oraz w hełmie z tych czasów, co dodaje mu polskiego i patriotycznego wyglądu.

Na Walnym Zebraniu Członków Oddziału Terenowego Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów we Wrocławiu w dniu 21 stycznia 2023 roku podjęto decyzję o nadaniu Krasnalowi imienia „Antek” na cześć seniora polskiej artylerii generała brygady Antoniego Skibińskiego.

Uroczyste odsłonięcie statuetki Krasnala „Antka” przewidywane jest na grudzień 2023 roku w ramach obchodów Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz jubileuszu powstania wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów. 
Komitet Budowy Statuetki Krasnala prosi w miarę możliwości wszystkich chętnych o wsparcie finansowe.

Datki można wpłacać na konto bankowe w Alior Banku: 21 2490 0005 0000 4600 3210 8988 z dopiskiem „Kanonier”